WATER SPONSORED BY ZENOBIA BOTTLING COMPANY N.V

zenobia kids

The students and teachers of the S.O. Mon Tresor School founded by RHIZA SURINAME are pleased with and thankful for the bottled water sponsored by ZENOBIA BOTTLING COMPANY N.V. ZENOBIA has pledged to sponsor water to our school starting this October for the coming school year. The board of RHIZA SURINAME as well as the students and teachers of our school want to thank the board of ZENOBIA BOTTLING COMPANY N.V and everyone who contributed to the result of having fresh water in school to quench our thirst.

Thanks again!!!

zenobia kids

De leerlingen en leerkrachten van de S.O. Mon Tresor school van onze stichting RHIZA SURINAME zijn zeer blij en erg erkentelijk voor het drinkwater dat ZENOBIA bottling company N.V. ons schenkt vanaf oktober jl. begin van het nieuwe schooljaar 2018-2019.
Het bestuur, de leerlingen en de leerkrachten bedanken de directie van ZENOBIA en een ieder die zich hiertoe heeft ingezet zodat wij onze dorst met heerlijk water te lessen.
Nogmaals heel hartelijk bedankt!